Boels Ladies Tour gaat niet door in 2020

De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft in samenspraak met de beoogde etappeplaatsen besloten dat de enige etappekoers voor vrouwen in de UCI Women’s WorldTour in de Benelux in 2020 geen doorgang zal vinden. De wedstrijd was aanvankelijk in augustus voorzien en had op de herijkte kalender van de internationale wielerbond UCI een nieuwe datum gekregen van 1 tot en met 6 september. Het is de organisatie onmogelijk gebleken om het verantwoord doorgaan van dit evenement te kunnen garanderen.

De afgelopen maanden heeft Courage Events als organisator van de Boels LadiesTour met alle betrokkenen (gemeenten, sponsors, teams, rensters en bonden) vooralgekeken naar de mogelijkheid om de uitgave 2020 door te laten gaan. Al dan niet inafgeslankte vorm. Op ruim een maand van de beoogde startdatum 1 september isdoor de belangrijkste partijen de conclusie getrokken dat dit onder de huidigeomstandigheden onmogelijk is.

Thijs Rondhuis van Courage Events legt uit wat de achtergronden voor dit besluit zijngeweest. “Het belangrijkste struikelblok om een sportevenement als de Boels LadiesTour te kunnen organiseren is de noodverordening dat een organisatieverantwoordelijk is voor het totale gebied van haar evenement. Voor ons is dat hetgehele parcours gedurende meerdere dagen. Deze wet is helder, naar aanleidinghiervan hebben een aantal gemeenten laten weten op basis van deze regel geenvergunning te gaan verlenen.”

Maar er spelen ook andere onzekerheden mee. “Het weer recent oplaaien van hetvirus op verschillende plekken in Europa. Ook de cijfers in Nederland hebben eennegatieve lijn. Hiermee wordt de onzekerheid de komende vier weken groter en definanciële risico’s nemen daarmee aanzienlijk toe. De te nemen maatregelen zoudentenslotte zwaar hebben gedrukt op het profiel van onze wedstrijd. Met het weren vanpubliek en het moeten schrappen van veel van de geplande side-events blijven eronvoldoende argumenten over om van een Boels Ladies Tour te spreken waar wevoor staan.”

Rabobank Liberation Ride

24 juli 2020 - Ben jij die Uber coole Mountainbiker en BMX-er die graag eens over hindernissen wil racen? Neem dan deel aan de eerste editie van de Rabobank... Lees meer »

Ladies Only - Pro Training

15 juli 2020 - Op 29 juli organiseert Limburg Cycling op het Tom Dumoulin Bike Park een Ladies Only - Pro Training die wordt verzorgd door meerdere rensters van Team... Lees meer »