Expertmeeting Fietsveiligheid en Fietsdrukte

Op 28 september vond een eerste expertmeeting plaats met als thema Fietsveiligheid en Fietsdrukte. Deze meeting is een gezamenlijk initiatief van Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg en Limburg Cycling.

Met vertegenwoordigers van Visit Zuid-Limburg, Limburgs Mooiste, Provincie Limburg, Fietsersbond, HersenStrijd Fonds en de LLTB-regio Zuid-Limburg spraken we open met elkaar over deze thema's, met als vragen: Waar staan we? Wat willen we bereiken?

Beide onderwerpen zijn actueler dan ooit. De discussie was inhoudelijk, levendig en op feiten gebaseerd. Het is aan deze partijen om samen het verschil te gaan maken. Binnenkort wordt een eerste statement geformuleerd.In een later stadium haken de volgende partijen (die nu verhinderd waren) aan: The PEPr Company, Veilig Verkeer Nederland, Edwin van der Sar Foundation en Politie Heuvelland.