Gemakkelijke subsidieregels voor evenementen

De provinciale subsidieregeling voor sport-, cultuur- en muziekevenementen met een regionale uitstraling wordt vanaf 2019 eenvoudiger en toegankelijker. Dat heeft het provinciebestuur besloten meldt 1Limburg.

Zo vervalt de eis dat een evenement minimaal 500 mensen moet kunnen trekken om voor subsidie in aanmerking te komen. De provincie gaat daarnaast vanaf 2019 niet meer apart en zelfstandig toetsen of een evenement in aanmerking komt voor subsidie. Voortaan geeft de provincie subsidie als een gemeente al heeft geconstateerd dat aan de subsidie-voorwaarden is voldaan.

De provincie geeft alleen subsidie als de betrokken gemeente dat ook doet. Een andere verandering is dat een aanvraag voor subsidie tot 30 dagen nà een evenement kan worden ingediend. Tot nu toe was dat altijd verplicht ervoor. De maximale provinciale subsidie bedraagt 2500 euro. Wel wordt die maar één keer in de twee jaar toegekend. 

Zie voor de regeling: https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@1943/subsidie-bovenlokale/