In 2020 geen 23ste Eurode Omloop

Dit jaar zou op zondag 13 september de 23ste editie van de HLB Van Daal Eurode Omloop verreden worden. De organisatie heeft echter, in nauwe samenspraak met de Gemeente Kerkrade, besloten deze 23ste te annuleren.

De gevolgen van het Coronavirus, de onzekerheid voor de (nabije) toekomst en dedaarmee gepaard gaande gezondheids- en financiële risico’s liggen hier voornamelijk aan ten grondslag.

“De beslissing om de HLB Van Daal Eurode Omloop voor dit jaar te annuleren valt ons zwaar. Maar wijdenken wel dat wij het enige juiste besluit hebben genomen. Na intensief overleg binnen de StichtingEurode Omloop waarin verschillende scenario’s, zoals afwachten, verplaatsen of doorgaan inafgeslankte vorm, aan bod zijn gekomen, zijn wij met onze bevindingen naar de Gemeente Kerkradegestapt. Na afstemming bleek ook dat Gemeente Kerkrade, bij monde van Wethouder Jo Schlangen,zich volledig in ons besluit kon vinden:” aldus Marcel Michiels, voorzitter van de Stichting EurodeOmloop.

Of het nou de renners, de toeschouwers, de sponsors of de leden van de Stichting zijn, de gezondheidvan een ieder staat voorop. Daarnaast zijn de financiële risico’s té groot. Om de renners veilig over hetparcours te laten rijden en onze sponsors de faciliteiten te bieden op het niveau dat ze van ons gewendzijn, is een behoorlijk budget vereist. Als Stichting vinden wij het moreel moeilijk te verantwoorden omin de huidige tijd een beroep op sponsorgelden te doen bij ondernemers om de begroting sluitend tekrijgen.

Wij richten vanaf nu alle pijlen op 2021 om dan de 23ste editie van de HLB Van Daal Eurode Omloop teorganiseren. Tevens staan dan ook weer de Volta Tour de Kirchroa en de Rabobank Kids Ride op hetprogramma. Een definitieve datum voor volgend jaar in september maken wij zo snel mogelijk bekend.

MTB-Card Zuid-Limburg 2021

16 november 2020 - Vanaf heden is de MTB-Card Zuid-Limburg 2021 in de verkoop. Met de aanschaf van de framesticker steun je als mountainbiker de aanleg en het onderhoud... Lees meer »