Meerssen nu ook Wielergemeente!

Onlangs is ook de gemeenten Meerssen toegetreden tot de lijst met officiële Limburgse Wielergemeenten. In totaal zijn er inmiddels 19 Limburgse Wielergemeenten in Limburg. In 2014 is gestart met het vastleggen en toekennen van de term 'Limburgse Wielergemeente'.

Een Wielergemeente heeft hart voor de Limburgse Wielersport, heeft wieleractiviteiten binnen de gemeentegrenzen en draagt hier ook financieel een steentje aan bij, onder andere via het Limburgs Wielerfonds. Via dit wielerfonds wordt de wielersport in Limburg financieel ondersteund. Jaarlijks wordt vastgesteld waar deze bijdragen aan worden toegekend. Dit zijn onder andere aan jeugdwedstrijden, het Regionaal Trainings Centrum wielrennen Limburg, het coördinatiepunt voor wielertoertochten en uiteenlopende breedtesportactiviteiten. Ook ontvangen wielerverenigingen met jeugdleden een bijdrage van €20,- per jeugdlid t/m 18 jaar.