#samenopweg campagne van start

De druk op het Limburgse landschap is op momenten nog nooit zo groot geweest als tegenwoordig. Dit baart een groot aantal organisaties binnen de fietswereld zorgen. Zij vinden dat er iets moet gebeuren om Zuid-Limburg op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden, zodat het er veilig recreëren, wonen en werken is. Op dinsdag 8 juni is de #Samenopweg afgetrapt met een social media campagne.

Doel
Het doel van de campagne is om samen met alle betrokkenen, regionale en nationale organisaties, Zuid-Limburg voor zowel bewoners als recreanten leefbaar te houden. We willen proberen om het gedrag van recreanten positief te beïnvloeden en te verleiden andere keuzes te maken die vervolgens weer een positieve invloed hebben op het wonen, werken en recreëren in de regio.

Netwerk
Het initiatief wordt gedeeld door een groot aantal organisaties binnen de Limburgse fietswereld. Op initiatief van Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) en Limburg Cycling kwamen deze organisaties met vertegenwoordigers van de fietssector, toeristische sector, toertocht organisatoren, overheden, agrarische sector, koepelorganisaties en de medische wereld in september 2020 samen tijdens de 'Expertmeeting Fietsdrukte en -veiligheid'. Zij willen de boodschap afgeven dat er iets moet gebeuren om Zuid-Limburg op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden, zodat het er veilig recreëren, wonen en werken is.

Actiepunten
De bijeenkomst in september leverde een lijst met concrete actiepunten op waaronder:

  • Aanbieden van alternatieve (minder drukke) fietsroutes

Zie: https://www.limburgcycling.com/routes/

  • Oproep om een helm te dragen, ook door e-bikers
  • In samenwerking met dealers aanbieden van gratis e-bike fietscursussen

Zie https://www.jefabelsbikes.nl/service/training-en-clinics.html 

  • Aanhaken bij én proactief inzetten van campagnes over houding en gedrag.

Zie Campagne video Goed Gezien: www.youtube.com/watch #Samenopweg social media campagne.

Goed voorbeeld doet volgen
We laten als fiets(gerelateerde) organisaties vooral zien dat we naar onszelf kijken en niet naar anderen wijzen om met oplossingen te komen. Dat doet Limburg Cycling al jaren door afspraken te maken over wielerevenementen en het inzetten van campagnes en dat blijven we ook doen. Met deze samenwerking willen we ook vertegenwoordigers van andere recreatiestromen aanzetten dit voorbeeld te volgen of zich aan te sluiten binnen dit overleg.

Meer informatie
De #Samenopweg campagne is een samenwerking tussen de volgende partijen: Limburgs Mooiste, ‘Ik fietsvriendelijk’, Visit Zuid-Limburg, LLTB Zuid-Limburg, Stichting HersenStrijdfonds, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Fietsersbond afdeling Maastricht, Politie Eenheid Limburg, The PEPrCompany namens de Amstel Gold Race en Bart Brentjens Challenge, Stichting Crossborder Cycling Limburg, Eroica Limburg, Veilig Verkeer Nederland, wielersportbond NTFU, KNWU, ANWB, Lijn50 gemeenten, Gemeente Valkenburg.

Zij gaan zich inzetten om de verschillende actiepunten bespreekbaar te maken en binnen hun eigen netwerken concreet op te pakken. In het najaar van 2021 krijgt de expertmeeting een vervolg.

Ready2Race in Limburg

10 augustus 2021 - Ready2Race biedt laagdrempelige wedstrijden waarbij iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Plezier en veiligheid staan voorop. Jij... Lees meer »