Subsidieregeling opleiding jeugdtrainers

De provincie Limburg heeft onlangs een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd voor het opleiden van jeugdtrainers. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht om een laagdrempelige subsidieregeling te maken om deels de kosten te dekken van opleiding van jeugdleiders voor de breedtesport.

De subsidie biedt sportverenigingen de mogelijkheid om maximaal 500 euro per jaar per vereniging aan te vragen als bijdrage in de kosten voor het opleiden van jeugdtrainers. Subsidie is niet mogelijk als er reeds door een sporttakplatform (zoals Limburg Cycling) een bijdrage wordt verleend voor een dergelijke opleiding. De subsidie heeft als doel om meer en beter opgeleide jeugdtrainers te krijgen. Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan een goed en verantwoord sporten van de jeugd.  

De regeling loopt vooralsnog tot het eind van 2020. Op basis van een evaluatie zal beoordeeld worden of, en zo ja hoe, de regeling gecontinueerd wordt.

Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier is te vinden op: https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@5955/subsidie-opleiding/