Subsidieregeling Sport voor jeugd en senioren in 2021

Op dit moment halen niet alle inwoners van Limburg de aanbevolen richtlijn voor sport- en beweegdeelname. De aanbevolen richtlijn voor kinderen is om 1 uur per dag matig intensief te bewegen, en om 3 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten te doen. Voor volwassenen is de aanbevolen richtlijn 2,5 uur per week matig intensief bewegen en 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.

Met deze subsidieregeling wil de Provincie Limburg twee groepen in het bijzonder stimuleren om meer te sporten en te bewegen.

  1. Jongeren in het primair onderwijs 
  2. senioren in een kwetsbare positie

Voor kinderen is sport en bewegen een investering in de toekomst. Het helpt bij een goede fysieke en mentale ontwikkeling. Voor ouderen is sport en bewegen noodzakelijk om in een goede conditie te blijven. Maar COVID-19 maakt het nu voor veel ouderen helaas moeilijker dan normaal om actief te blijven. 

De subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van projecten die de sport- en beweegdeelname bevorderen van jongeren in het primair onderwijs en senioren in een kwetsbare positie. Bijvoorbeeld door het ombouwen van een speelplein naar een beweegplein voor kinderen. Of door het organiseren van gymnastieklessen voor senioren. 

Het subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd is minimaal €1.000,- en maximaal €10.000,- per project. Voor beide doelgroepen van de subsidieregeling gelden aparte subsidiecriteria.  

Meer informatie over de subsidieregeling en de uitgebreide criteria vindt u op: www.limburg.nl/subsidiesportdeelname 

 

 

 

Ready2Race in Limburg

10 augustus 2021 - Ready2Race biedt laagdrempelige wedstrijden waarbij iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Plezier en veiligheid staan voorop. Jij... Lees meer »