Venlo nieuwe Limburgse Wielergemeente

Onlangs is de Gemeente Venlo toegetreden tot de lijst met officiële Limburgse Wielergemeenten. In totaal zijn er daarmee inmiddels 21 Limburgse Wielergemeenten in Limburg. In 2014 is gestart met het vastleggen en toekennen van de term 'Limburgse Wielergemeente'.

"Met de komst van Wieleromgeving Herungerberg en de Wielerschool Noord-Limburg zijn de wieleractiviteiten in Venlo de laatste jaren fors toegenomen. Onlangs vond er tevens een groot BMX evenement plaats, georganiseerd door FCC de Plakpunters en wil het Den Hulster College volgend jaar een Limburg Cycling Wielerschool starten. Dit alles maakt dat we de tijd rijp vonden om ons aan te sluiten al Limburgse Wielergemeenten", aldus Jaap Litjens, teamleider Sportontwikkeling van de Gemeente Venlo. 

Een Wielergemeente heeft hart voor de Limburgse Wielersport, heeft wieleractiviteiten binnen de gemeentegrenzen en draagt hier ook financieel een steentje aan bij, onder andere via het Limburgs Wielerfonds. Via dit Wielerfonds wordt de wielersport in Limburg financieel ondersteund. Jaarlijks wordt door de gemeenten vastgesteld waar deze bijdragen aan worden toegekend.

Dit zijn onder andere: 

- Jeugdwedstrijden
- Nieuwelingen en junioren wedstrijden
- Het Regionaal Trainings Centrum wielrennen Limburg
- Het coördinatiepunt voor wielertoertochten
- Uiteenlopende breedtesportactiviteiten in de desbetreffende gemeenten
- Een bijdrage aan wielerverenigingen met jeugdleden t.h.v. €20,- per jeugdlid t/m 18 jaar