VVV Routepunt eert vrijwilligers fietsnetwerk Zuid-Limburg

Het Routepunt VVV Zuid-Limburg heeft al jaar en dag als taak de coördinatie van het onderhoud van de fiets- en wandelroutes in Zuid-Limburg. Om dit te bewerkstelligen wordt reeds jaren gebruik gemaakt van de bevlogen steun van vele vrijwilligers.

Dit zijn vrijwilligers die actief zijn om voor de gebruiker zo goed mogelijke routevoorzieningen te scheppen. Een job waar passie, kundigheid en bevlogenheid sleutelwoorden voor zijn. Zonder deze vrijwilligers zou het Routepunt VVV Zuid-Limburg niet kunnen functioneren. Afgelopen periode heeft het Routepunt VVV Zuid-Limburg twee van zijn vrijwilligers van het eerste uur; Jean Debeij (op de foto in het midden) en Michel Huls, aangedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheidingen zijn vandaag uitgereikt, dat nogmaals bestempelt dat het werk van deze heren enorm belangrijk is voor het Zuid-Limburgse fietsnetwerk.  

Jean Debeij 
De heer Debeij uit Margraten heeft de afgelopen twintig jaar een enorme en belangrijke rol gehad in de toeristische ontwikkeling van het mountainbiken in Zuid-Limburg. Zonder zijn werk was het mountainbiken in de regio veel minder snel ontwikkeld als dat nu het geval is geweest. Een Koninklijke onderscheiding is een prachtige beloning voor de vele uren die Jean Debeij zich voor het toerisme - en het Routepunt VVV Zuid-Limburg in het bijzonder - heeft ingezet. 

Michel Huls 
De heer Huls uit Margraten is sinds 2006 actief voor het Routepunt VVV Zuid-Limburg. Als vrijwilliger is hij actief voor het onderhoud van het Zuid-Limburgse fietsknooppuntennetwerk. Hij controleert en herstelt waar nodig fietsbordjes, voert verbeteringen uit in het veld en coördineert de algemene controlerondes van zijn fietsvereniging TC het Vliegend Wiel te Margraten. Michel Huls is al jarenlang een kracht waar je op kunt bouwen en vertrouwen.

Meer informatie 
Meer informatie omtrent het Routepunt (en het fietsen in) Zuid-Limburg is te vinden op de website www.opdefietsinzuidlimburg.nl.