Coördinatie wielertoertochten

Sinds 2014 hebben 12 Zuid-Limburgse gemeenten en de Belgische gemeente Voeren uniform beleid voor wielertoertochten. Belangrijkste onderwerpen van dit beleid zijn:

  • Een coördinatiepunt geeft vorm en inhoud aan het beleid
  • Meldingsplicht voor tochten tussen 100 en 250 deelnemers
  • Vergunningsplicht voor tochten groter dan 250 deelnemers met duidelijke voorwaarden
  • Maximering aantal toertochten per jaar en per categorie grootte
  • Maximaal 1 vergunningplichtige toertocht per weekend
  • Permanente tijdmeting niet toegestaan (op heuvels in overleg wel)
  • Financiële afdracht van max. €0,50 per deelnemer vanaf 250 deelnemer

Limburg Cycling geeft invulling aan het coördinatiepunt. Het beleid is hier te vinden. Het aanvraagformulier voor een melding of vergunningaanvraag staat hier.

Vragen? Neem contact op met Milan van Wersch.