Over Ons

Stichting Limburg Cycling heeft tot doel om uitvoering te geven aan het Limburgs Wielerplan 2015 – 2020. En om meer samenhang in de Limburgse wielersport te creëren. Ook wil de stichting de wielersport in de provincie versterken en een bijdrage leveren aan de positieve aspecten van de sport, onder andere op het gebied van gezondheid, sociale cohesie, branding, economie en toerisme. Stichting Limburg Cycling werkt samen met alle stakeholders die het Limburgse wielrennen een warm hart toedragen.

De stichting focust zich op 4 elementen:

  • Breedtesport
  • Evenementen
  • Talentontwikkeling
  • Infrastructuur

Op 21 oktober 2017 organiseerde Limburg Cycling haar jaarlijkse partnerbijeenkomst. Daar werd teruggekeken op 2017 en vooruit gekeken op 2018. De presentatie die is verzorgd tijdens deze bijeenkomst is hier te downloaden. 

Het bestuur van de Stichting Limburg Cycling bestaat uit:

Miriam van Es
Voorzitter
miriam.vanes@limburgcycling.com

Mattie Kaelen
Secretaris
+31 6 4759 6019
mattie.kaelen@spam-protectlimburgcycling.com

Norbert Poels
Penningmeester
norbert.poels@spam-protectlimburgcycling.com 

Koene Rem
Algemeen bestuurslid
koene.rem@spam-protectlimburgcycling.com 

Manager Limburg Cycling

Milan van Wersch is Manager bij Limburg Cycling. Samen met de Limburgse wielerwereld geeft hij uitvoering aan het Limburgse Wielerplan 2015-2020 en heeft hij een verbindende, faciliterende en ondersteunende rol heeft.  

Heeft u vragen of ideeën? Of wilt u ook een bijdrage leveren aan de ambities van het Limburgse Wielerplan? Neem dan contact op met Milan van Wersch.