Huis voor de Sport Limburg

Huis voor de Sport Limburg wil zoveel mogelijk mensen in Limburg aan het sporten en bewegen krijgen en houden. Als provinciale sportorganisatie voeren zij diverse steunfunctietaken uit in opdracht van én in nauwe samenwerking met Provincie Limburg en andere stakeholders. Naast de steunfunctietaken hebben hun werkzaamheden een sterk innovatief karakter: met advies, coaching en begeleiding helpen ze gemeenten, verenigingen en andere sportorganisaties oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken en een divers sport- en beweegaanbod te creëren.

Limburg Cycling is gevestigd in het kantoor bij Huis voor de Sport Limburg. Huis voor de Sport Limburg ondersteunt Limburg Cycling onder andere bij de verschillende breedtesportactiviteiten.