Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg

Stichting Limburg Cycling en Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) spelen beide een belangrijke rol bij de uitvoering van het Limburgs Wielerplan. 

Limburg Cycling is het platform voor de wielersport in Limburg en houdt zich onder andere bezig met talentontwikkeling, breedtesport en evenementen. Een divers aanbod van (veilige) wielerinfrastructuur is daar een randvoorwaarde voor.

MOZL stelt zich ten doel om Limburg weer op de kaart te zetten qua mountainbike infrastructuur, in samenwerking met alle betrokken partijen. Synergie in economie, ecologie, sport en recreatie met grensoverschrijdende ambitie. 

De samenwerking tussen Limburg Cycling en MOZL is geformaliseerd en geconcretiseerd tot de volgende punten. De stichtingen gaan: 

  • elkaars activiteiten promoten
  • Elkaars netwerk versterken en/of met elkaar in contact brengen
  • Limburg (nog meer) promoten als mountainbike regio

Kijk voor meer informatie en alle MTB routes op www.mozl.nl