In het "Uitvoeringsprogramma Sport" van de Provincie Limburg is de wielersport tot speerpuntsport benoemd. Dit was in zekere zin een vanzelfsprekende keuze vanwege het unieke Limburgse heuvellandschap, de Euregionale ligging en de reeds jarenlange wielercultuur. Wielrennen hoort bij Limburg en het belang van deze tak van sport is groot voor Limburg. 

In dit uitvoeringsprogramma is ook als activiteit benoemd het inrichten van provinciale platforms per sporttak, op basis van een sporttakplan. Dit geldt in het bijzonder voor de wielersport met als doel om een eenduidige structuur in Limburg te realiseren waarbij de resultaten van een sporttakplan in een meerjarige samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd. Binnen dit kader is opdracht gegeven om een nieuw Limburgs Wielerplan te ontwikkelen. 

Dit heeft geleid tot de uitwerking van het Limburgs Wielerplan 2015-2020 en de oprichting van de Stichting Limburg Cycling. De Provincie ondersteunt de Stichting Limburg Cycling financieel en stemt fietsgerelateerde activiteiten (zowel t.a.v. sportbeleid als aanpalend beleid) af met Limburg Cycling.